Макетування і верстання за допомогою настільних видавничих систем: переваги та недоліки

Author(s) Collection number Pages Download full text
Borysenko O. M. № 39 158-165 Image