Параметричні дослідження кривошипно-повзунного механізму зі змінною довжиною кривошипа

Author(s) Collection number Pages Download full text
Pasika V. R., Poliudov O. M. № 40 14-21 Image