Перспективні напрямки використання Інтернет-сервісів Web 2.0 у процесі професійної підготовки редакторів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Tkachenko S. V. № 1 (49) 77-80 Image