Real properties of metalized printing coatings

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Морозов А. С., Гресь О. М. № 2 (84) 81-89 Image Image

Проаналізовано вплив геометричних і морфологічних параметрів поверхні матеріалів, застосовуваних в поліграфії. Показана можливість поєднання програми MetalFX (або Color-logic) з програмою Maxwell Render ― редактор матеріалів, який забезпечує спеціальний підхід для створення матеріалів із складною структурою. Зокрема, використовуються шари, які дають змогу не тільки змішувати два різних матеріали, а й спланувати матеріал із двох чи більше складових з урахуванням їх геометричного рельєфу, текстури, прозорості, ступеня відбиття цих шарів. Об’єктом дослідження є функціональні можливості програми «Редактор матеріалів» та основні групи параметрів геометричних структур поверхні. Практичне використання металевих пігментів з особливостями геометрії поверхні поліграфічних матеріалів дає змогу прогнозувати та оптимізувати створення різних оптичних комбінацій. Результати проведених досліджень свідчать, що нові можливості для описання процесів, які відбуваються на поверхні задруковуваних матеріалів за початкового контакту з металізованою фарбою, дає параметричне оцінювання геометричних структур поверхні (ГСП) в системі 3D. Наведено принципові можливості ймовірності використання штучно створеної дефектної структури на поверхні задруковуваних матеріалів як основу для спеціального мікрорельєфу у тих випадках, де це доречно. При аналізі гео­метричних структур поверхні встановлено, що залучено популярний напрям, пов’язаний із фрактальною геометрією, основи якої в середині XX ст. заклав французький математик Б. Мандельброт. Найбільш об’єктивно фрактальний аналіз проводиться за допомогою т.н. розміру Гаусдорфа-Колмогорова. Подальші дослі­дження потребують, на думку авторів, використання певних математичних методів, які саме описують топографію поверхні, а також векторізацію її каналів.

Ключові слова: поверхні матеріалів, MetalFX, Color-Logic, Maxwell Render, металеві пігменти, фрактали.

doi: 10.32403/0554-4866-2022-2-84-79-87


 • Morozov, A. (2022). Application of powder metallurgy methods in printing processes. Sworld-Us Conference Proceedings. 1(usc09-01). 4–6. DOI: (in English).
 • Cigula, T., Tomašegović, T., & Hudica, T. Effect of the paper surface properties on the ink transfer parameters in offset printing. Nordic Pulp and Paper Research journal, 34 (4), 540–549. DOI: 10.1515/npprj-2019-0018 (in English).
 • Morozov, A. (2019). Analysis of technological and morphological peculiarities of bronzed powders production from the swarf wastes. Technology audit and production reserves, 1/3 (45), 24–26. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.163794 (in English).
 • Xiaojing, Tian. (2007). The usage analysis on the device clear foreign fibers in cotton production. Shanghai Textile Science & Technology, 35, 0.1, 1–3 (in English).
 • Hladnik, A., Debeljak, M., & Gregor-Svetec, D. (October 2010). Assessment of paper surface topography and print mottling by texture analysis Conference: Image j user and Develop, Luxembourg, 1–6 (in English).
 • Milošević, R., Kasikovic, N., Novakovic, D., & Stančić, M. (June 2014). Print mottle assessment of screen printed textile material. Conference : 7-th Symposium of Information and Graphic Arts Technology At: Ljubljana, Slovenia, 154–159 (in English).
 • Practical methods for measurement of reflectance and transmittance. (1999). Color. ResAppl, 24, 3, 218 (in English).
 • Ljubimov, V., & Janovs’ka, E. (2003). Parametricheskaja ocenka geometricheskih struktur poverhnosti v sisteme 3D. Tehnologіja і tehnіka drukarstva, 2, 94–99 (in Russian).
 • Shajkevich, І. A., & Makarenko, O. V. (1998) Vpliv gladkostі poverhnі paperu na jogo kolіrnі vlastivostі. Fіzika kondensovanih visokomolekuljarnih system, 6, 110–112 (in Ukrainian).
 • Henry J., Kent. (2018). The fractal dimension of paper surface topography. From the journal Nordic Pulp & Paper Research Journal. DOI: (in English).
 • Color-Logic. (2015). How does Color-Logic compare to MetalFX? URL: (in English).