Редагування як один із чинників формування ідіостилю газети

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hlushkova T. V. № 1 (45) 84-89 Image