Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу, побудованого на основі лінійного конгруентного генератора

Author(s) Collection number Pages Download full text
Harasymchuk O. I., Maksymovych V. M., Smuk R. T., Striletskyi Z. M. № 2 (50) 22-28 Image