Assessment methods of half-tone originals detail distortions during rasterization

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Havrysh B. M., Швальбе K. M., Шпак A. В. № 1 (85) 73-80 Image Image

Однією з найважливіших проблем поліграфії є растрування. Саме технологія растрування визначає градаційний зміст відбитка, відповідає за передачу дрібних деталей зображення та його чіткість. Крім того, сама растрова структура, коли її видно, стає джерелом шуму у відтвореному зображенні. Виробники растрових структур прагнуть забезпечити точну передачу градацій оригіналу, чіткість зображення, тобто передати його структуру, усунувши при цьому видимість растра настільки, щоб зображення можна було візуально сприймати як оригінал-аналог. Саме тому ринок насичений різноманітними растровими структурами. Розробники в рекламних цілях описують їхні переваги, але на практиці виявляються труднощі роботи з растровими структурами та їхні недоліки.

Різні растрові структури відрізняються за своїми властивостями, і не існує таких растрових структур, які б однаково добре вирішували всі завдання з відтворення зображень, оскільки зображення різні за своєю структурою. Дослідження можливостей растрових структур і структурних властивостей зображень, призначених для репродукування, дозволить найкращим чином їх комбінувати для отримання необхідної якості репродукції.

На сьогодні у поліграфії не існує ефективних методів та засобів оцінки спотворень, які залежать від параметрів друкарських елементів, що задаються растровим перетворенням на додрукарській стадії, та посилюються різними фізико-хімічними процесами (експонування, проявлення, травлення, розтискування, проковзування), що відбуваються на формній та друкарській стадіях. Це викликає суттєві проблеми при виборі растрового перетворення для кращого відтворення оригіналів зі значним високочастотним змістом за умов конкретного репродукційного процесу.

Винайдення растрування послужило потужним стимулом розвитку суспільства, оскільки книги та інші друковані ілюстровані видання стали доступними за ціною і, як наслідок, набули широкого розповсюдження.

Keywords: щільність, растр, напівтоновий оригінал, частотно-контрастна характеристика.

doi: 10.32403/0554-4866-2023-1-85-73-80


  • 1. Cheng, Z., Dong, H., Zhao, Y., Zhang, X., & Fang, J. (2010). One rasterization approach to high performance internet map server design and implementation, 2010 18th International Conference on Geoinformatics, Beijing, China, 1−4. doi: 10.1109/GEOINFORMATICS.2010.5567570 (in English).
  • 2. Chang, C.-F., Chen, K.-W., & Chuang, C.-C. (2015). Performance comparison of rasterization-based graphics pipeline and ray tracing on GPU shaders, 2015 IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Singapore, 120−123. doi: 10.1109/ICDSP.2015.7251842 (in English).
  • 3. Petrov, P., Kostadinov, G., Zhivkov, P., Velichkova, V., Ivanov, S., & T. Balabanov. (2020). Multi-Objective Optimization in Image Approximation, 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 1−5. doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311351 (in Eng­lish).
  • 4. Wang, X., Guo, F., & Zhu, M. (2012). A more efficient triangle rasterization algorithm implemented in FPGA, 2012 International Conference on Audio, Language and Image Processing, Shanghai, China, 1108−1113. doi: 10.1109/ICALIP.2012.6376782 (in English).
  • 5. Lemoine, R., & Boyer, V. (2010). Rasterization by Multiresolution Integration, 2010 Sixth International Conference on Signal-Image Technology and Internet Based Systems, Kuala Lumpur, Malaysia, 127−133. doi: 10.1109/SITIS.2010.31 (in English).
  • 6. Kovalskyi, B., Pysanchyn, N., & Shovgeniuk M. (2005). Study of gradation characteristics of raster image photoforms with modulated frequency: Computer technologies of printing, N.B, 241–243 (in Ukrainian).
  • 7. Lim, H., & Park, H. (July 2015). Depth Map Rasterization Using Triangulation and Color Consistency for Various Sampling Structures: IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 25, 7, 1081−1098. doi: 10.1109/TCSVT.2014.2376313 (in English).