Деякі питання вдосконалення техніко-економічного планування на книжкових підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shpytalnyi M. Ya. № 5 151-155 Image