Development of methods of creating the interface of the interactive edition

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Грабовський Є. М., Євсєєв О. С. № 2 (82) 117-127 Image Image

Метою цієї наукової статті є розробка методики створення інтерефейсу інтерактивного видання. Проаналізовано місце та функціональне значення користувальницького інтерфейсу як об’єкту вебдизайну. Виявлені ознаки стилю у вебдизайні. Детально проаналізовані п’ять рівнів досвіду взаємодії користувача із сайтом, які одночасно можна зарахувати і до етапів проєктування. Акцентовано увагу на тому, що рішення щодо вибору стилю приймається на останньому рівні поверхні, проте на вищих рівнях приймається безліч проєктних рішень щодо компоновки, поведінки та функцій сайту, що значною мірою впливають на кінцевий вигляд сайту. У дослідженні розглянуто кожен етап з погляду його впливу на вибір стилю вебдизайну. Також у статті запропоновано додатковий набір факторів, які дизайнеру необхідно враховувати в реальних умовах мультимедійного видавництва і які можуть значно вплинути на вибір стилю дизайну. На основі цього розроблено структурну схему параметрів стилю у вебдизайні, проаналізовано існуючі методики вибору стилю для інтерактивних видань. За допомогою залучення експертів мультимедійної студії проведено формування критеріальної бази з роз­рахунком вагових коефіцієнтів за кожним критерієм. Виконано ранжування критеріїв вибору стилю вебдизайну. Виявлено вимоги користувачів для інтерактивних видань. Розроблена технологічна схема створення інтерфейсу. Створено UX мапу інтерактивного видання. Науковим результатом проведеного дослідження є методика створення інтерфейсу для користувачів інтерактивних видань згідно з кількісною оцінкою параметрів, які треба враховувати під час розробки. Практичним результатом є користувальницький інтерфейс, розроблений за запропонованою методикою.

Ключові слова: методика, стиль, вебдизайн, інтерактивний додаток, фактор, критеріальна база, інтерфейс.

doi: 10.32403/0554-4866-2021-2-82-117-127


 • 1. Hrabovskyi, Y., Brynza, N., & Vilkhivska, О. (2020). Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering, 1, 3–17 (in English).
 • 2. Khamula, O. H., Soroka, N. V., & Vasіuta, S. P. (2016). Factors of influence of interface use ba­sed on mobile applications. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 2, 28–36 (in English).
 • 3. Hryshchuk, R. (2017). Synergetic control of social networking services actors’ interactions. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, 543, 34–42. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-48923-0_5 (in English).
 • 4. Martins, P. (2017). A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals, 9, 68–84. DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104 (in Eng­lish).
 • 5. Brambilla, М. (2014). Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience. Science of Computer Programming, 89, 71–87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.03.010 (in English).
 • 6. Canessa, E., & Zennaro, M. (2012). A Mobile Science Index for Development. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 6 (1), 4–6 (in English).
 • 7. Norris, D. (2017). Content Machine: Use Content Marketing to Build a 7-Figure Business With Zero Advertising. Kindle Edition (in English).
 • 8. Khamula, O. H., Soroka, N. V., & Vasіuta, S. P. (2016). Optimization of mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on mobile. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 2 (72), 28–35 (in English).
 • 9. Hrabovskyi, Y., & Fedorchenko, V. (2019). Development of the optimization model of the interface of multimedia edition. EUREKA: Physics and Engineering, 3, 3–12. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00902 (in English).
 • 10. Mulisch, M. (2014). Tissue-Printing. Springer. DOI: 10.1007/978-3-658-03867-0 (in English).
 • 11. Safonov, I. (2018). Adaptive Image Processing Algorithms for Printing. Springer. DOI: 10.1007/978-981-10-6931-4 (in English).
 • 12. Hrabovskyi, Y., & Yevsyeyev, О. (2018). Development of methodological principles of sup­portpreservation engineering work. Technology audit and production reserves, 2 (2), 43–49. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.127776 (in English).
 • 13. Aralova, N. I., & Kyiashko, O. Y. (2017). The Method of Technology Evaluation Based on Improved Cost Approach. Science and Innovation, 13 (3), 65–76. doi:10.15407/scine 13.03.065 (in English).
 • 14. Kapela, R., Guinness, K., & O’Connor, N. (2017). Real-time field sports scene classification using colour and frequency space decompositions. Journal of Real-Time Image Processing, 13, Issue 4, 725–737. DOI: https://doi.org/10.1007/s11554-014-0437-7 (in English).