Дослідження кінематики обробки корінців книжкових блоків дисковими ножами із планетарним приводом

Author(s) Collection number Pages Download full text
Knysh O. B. № 3 (67) 3-8 Image