Дослідження процесу реверсування ролика в механізмах із кінематичним замиканням

Author(s) Collection number Pages Download full text
Stetsiv B. S., Stetsiv Ya. B. № 3 (67) 9-12 Image