Двоступенева концепція проектування та розроблення уніфікованих засобів автоматизації вітчизняних поліграфічних машин і устаткування

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kazmirovych O. R., Kazmirovych R. V. № 1 (57) 73-76 Image