Етичні аспекти використання дітей у рекламі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kitsa M. O. № 3–4 (63–64) 7-12 Image