Фізичні явища в полімерних шарах для лазерного гравірування офсетних друкарських форм

Author(s) Collection number Pages Download full text
Slotska L. S., Zatserkovna R. S. № 37 98-104 Image