Forms of book fairs in the twentieth century in Ukraine

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khmelovska O. Yu. № 2 (72) 226-236 Image Image

The article is dedicated to the analysis of forms of book exhibition activity that took place in Ukraine in the XXth century. The difference between the notions «book exhibition» and «book fair» has been defined. The peculiarities of portable book trade have been studied, including book markets, book and reading weeks, months and decades. Special attention has been paid to the participation of Ukrainian publishers in the decades of republican art on the territory of foreign countries and participation of foreign publishers in similar events in Ukraine. The book fair activity during the aforementioned period at enterprises, factories, higher education establishments, libraries has been analyzed; the use of administrative resource and methods of involving the readership have been demonstrated.

Keywords: book exhibition, book fair, mobile trade, decade, monthly events.


 • 1. Ahuf, M. (1924). Knyzhku na selo. Pro kulturnu robotu kooperatsii na seli. Kharkiv-Kyiv: Knyhospilka (in Ukrainian).
 • 2. Altshul, H. (1962). Orhanyzatsyia y tekhnyka torhovly knyhamy : Moscow : Yzd-vo Tsentrosoiuza (in Russian).
 • 3. Arbuzov, M. F. (1966). Propahandа y reklama v knyzhnoi torhovle. M. : Knyha (in Russian).
 • 4. Bekleshov, D. (1986). Reklama knyh sehodnia. – Moscow (in Russian).
 • 5. Hnatiuk, D. (1965). Knyhovydavnycha sprava na Ukraini v pisliavoienni roky. Kiev : Vyd-vo polit. l-ry Ukrainy (in Ukrainian).
 • 6. Ystoryia knyhy (1998). Moscow: Yzdatelstvo MHUP «Myr knyhy». (in Russian).
 • 7. Knyzhnaia torhovlia: dokumentу y materyalу (1980). Moscow : Knyha. (in Russian).
 • 8. Kulzhenko, S. V. (1889). Poiasnytelnaia zapyska kъ planu, predpolahaemoho k postroikѣ vъ h. Kievѣ peredvyzhnoho pavyliona dlia prodazhy knyhъ. Peredvyzhnыmy narodnыmy chytalniamy, kakъ odno yzъ sredstvъ dlia relyhiozno-nravstvennoho prosvѣ. Kievъ. (in Russian).
 • 9. Martsiniak, N. (2011). Vydavnychyi repertuar i knyhotorhovelnyi asortyment Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia v umovakh tsentralizovanoi systemy upravlinnia (druha polovyna 40-kh – kinets 80-kh rokiv mynuloho stolittia). Visnyk Knyzhkovoi palaty 7, 31–35. (in Ukrainian).
 • 10. Molodchykov, O. V. (1974). Knyha Radianskoi Ukrainy. Kiew. : Politvydav Ukrainy. (in Ukrainian).
 • 11. Ovsiannykov, N. Knyzhnуe vуstavky-iarmarky v systeme knyhorasprostranenyia (2002). Dissertation Abstracts International, 21. (in Russian).
 • 12. Prenskyi, A. Y. (1961). Aktyvnуe formу rasprostranenyia knyhy. Moscow : Yskusstvo. (in Russian).
 • 13. Safronov H. P. (1983). Knyhorasprostranenye: rubezhy y perspektyvы. Knyzhnaia torhovlia: opуt, problemу, yssledovanyia, 12, 3–28. (in Russian).
 • 14. Slovar-spravochnyk rabotnyka knyzhnoi kulturу (1984). Moscow : Knyha. (in Russian).
 • 15. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. (1958). Postanova kolehii Ministerstva kultury Ukrainskoi RSR Pro vidznachennia 88-i richnytsi z dnia narodzhennia Volodymyra Illicha Lenina. (F. 4607, op. 1), 1. Nakazy i rozporiadzhennia Ministerstva kultury USSR. (in Ukrainian).
 • 16. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1979). Reshenyia kollehyy o khode podhotovky knyhotorhovoi sety k obsluzhevanyiu uchastnykov y hostei Olympyadу-80. (F. 4607, op. 1), 2. Hosudarsvennуi komytet SSSR po delam yzdatelstv, polyhrafyy y knyzhnoi torhovly. (in Ukrainian).
 • 17. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1959). Postanova prezydii ukrainskoho respublikanskoho komitetu profspilky pratsivnykiv kultury. (F. 4607, op. 2, 1 ark). (in Ukrainian).
 • 18. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. (1974). Ob ytoham Vsesoiuznoho mesiachnyka propahandы y rasprostranenyia obshchestvenno-pollytycheskoi y molodezhnoi knyhy, posviashchennoho KhVII sezdu VLKSM y 50-letyiu so dnia prysvoenyia komsomolu ymeny V. Y. Lenyna. (f. 4607, op. 2, 1 ark). (in Ukrainian).
 • 19. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1972). Ob ytohakh provedenyia vуstavok knyh yzdatelstv RSFSR v 1972 hodu y o plane provedenyia vуstakok v 1973-1975 hodakh. (F. 4607, op. 2, 12 ark). (in Ukrainian).
 • 20. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1972). Postanova sekretariatu TsK LKSMU ta kolehii Derzhavnoho komitetu Rady Ministriv URSR u spravakh vydavnytstv, polihrafii ta knyzhkovoi torhivli. (F. 4607, op. 2, 3 ark). (in Ukrainian).