Формування культурологічного світогляду студентів як парадигма професійного становлення фахівців нового типу (на прикладі науково-педагогічної діяльності професора Ігоря Васильовича Огірка)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Yakubovska M. S. № 3–4 (63–64) 84-92 Image