Інформаційна технологія міжпрограмної взаємодії середовища моделювання просторових молекул для КВС

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lytovchenko O. V., Neroda T. V. № 1 (49) 107-112 Image