Інтегрований метод цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Karpenko I. S., Morfliuk V. F. № 1–2 (65–66) 75-81 Image