Інтерактивні методи навчання при підготовці фахівців спеціальності «Видавнича справа та редагування»

Author(s) Collection number Pages Download full text
Fenko N. M., Krut I. Yu. № 1 (49) 73-77 Image