Карта класифікації кривошипно-повзунних механізмів другого класу за максимальними значеннями швидкостей та прискорень

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuznetsov V. A. № 9 63-67 Image