Methodology for designing a mobile application for people with an active lifestyle

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Грабовський Є. М., Коц П. Г. № 2 (84) 24-37 Image Image

Проаналізовано теоретичні засади розробки дизайну мобільних додатків. Зап­ропоновано методику створення дизайну мобільного додатка для людей, які ве­дуть активний спосіб життя. Акцентовано увагу на необхідності розробки деталь­ного прототипу кінцевого продукту як найбільш наочної та якісної форми візуа­лі­зації додатка. Для коректного представлення цільової аудиторії користувачів розробленого фітнес-додатка було запущено опитування на основі досліджень про потреби та цілі потенційних користувачів сервісу. Щоб втілити ідею інтерфейсу мобільного додатка в реальність, був використаний мозковий штурм. Сценарій взаємодії користувача з продуктом створюється на основі блок-схеми користувача. Щодо вибору стилю інтерфейсу акцентується увага на необхіднос­ті аналізу сучасних тенденцій, масштабування інтерфейсу, визначення часу, необхідного для розробки та реалізації дизайну. На прикладі створеного прототипу мобільного додатка розглянуто специфіку реалізації запропонованого методу. Цільо­ва аудиторія розробленого додатка – жінки та чоловіки віком від 15 до 55 років. У процесі розробки дизайну додатка були виділені основні блоки, які підсумовують активність людини за день, з використанням блідих відтінків основних кольорів та одного додаткового. Розроблено дизайн екранів з рецептами, згідно з яким класифікація відбувається за днями відпочинку та тренувань, а на нижчій ієрархії – за вибором між простими закусками та більш складними повноцінними прийомами їжі. Використовуючи базові принципи проєктування моделі Kaнo, було створено шаблон потенційних очікувань користувачів від розробленої програми. Формою реалізації дизайнерських ідей був обраний каркас. Відстеження активності є окремим розділом розробленого мобільного додатка.

Ключові слова: мобільний додаток, активний спосіб життя, методологія.

doi: 10.32403/0554-4866-2022-2-84-22-35


 • Hrabovskyi, Y., Brynza, N., & Vilkhivska, О. (2020). Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering, 1, 3–17 (in English).
 • Khamula, O. H., Soroka, N. V., & Vasіuta, S. P. (2016). Factors of influence of interface use based on mobile applications. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 2, 28–36  (in English).
 • Hryshchuk, R. (2017). Synergetic control of social networking services actors’ interactions. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, 543, 34–42. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-48923-0_5 (in English).
 • Martins, P. (2017). A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Jour­nal of Web Portals, 9, 68–84. DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104 (in English).
 • Brambilla, М. (2014). Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience. Science of Computer Programming, 89, 71–87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.03.010 (in English).
 • Canessa, E., & Zennaro, M. (2012). A Mobile Science Index for Development. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 6 (1), 4–6 (in English).
 • Norris, D. (2017). Content Machine: Use Content Marketing to Build a 7-Figure Business With Zero Advertising. Kindle Edition (in English).
 • Khamula, O. H., Soroka, N. V., & Vasіuta, S. P. (2016). Optimization of mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on mobile. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 2 (72), 28–35 (in English).
 • Hrabovskyi, Y., & Fedorchenko, V. (2019). Development of the optimization model of the interface of multimedia edition. EUREKA: Physics and Engineering, 3, 3–12. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00902 (in English).
 • Mulisch, M. (2014). Tissue-Printing. Springer. DOI: 10.1007/978-3-658-03867-0 (in English).
 • Safonov, I. (2018). Adaptive Image Processing Algorithms for Printing. Springer. DOI: 10.1007/978-981-10-6931-4 (in English).
 • Hrabovskyi, Y., & Yevsyeyev, О. (2018). Development of methodological principles of sup­portpreservation engineering work. Technology audit and production reserves, 2 (2), 43–49. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.127776 (in English).
 • Aralova, N. I., & Kyiashko, O. Y. (2017). The Method of Technology Evaluation Based on Improved Cost Approach. Science and Innovation, 13 (3), 65–76. doi: (in English).
 • Kapela, R., Guinness, K., & O’Connor, N. (2017). Real-time field sports scene classification using colour and frequency space decompositions. Journal of Real-Time Image Processing, 13, 4, 725–737. DOI: (in English).