Методика удосконалення виміру показника продуктивності праці на основі трудомісткості продукції на поліграфічних підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mykytyshyn Z. V. № 6 156-161 Image