Optimization of mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on mobile applications

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khamula O. N., Soroka N. V., Vasiuta S. R. № 2 (72) 28-35 Image Image

На базі попередньо проведених оцінок і аналізу факторів, які впливають на користування інтерфейсом девайсів на основі мобільних додатків, побудовано багаторівневу модель пріоритетного впливу факторів (їх залежностей) на досвід користування мобільними додатками. Застосовуючи метод попарних порівнянь і шкалу відносної важливості Сааті, встановлено числовий ряд ваг факторів та проведено оптимізацію даної моделі. Здійснено порівняння результатів із попередньо отриманими. На базі цієї моделі можна визначити пріоритети одних факторів відносно інших. Отримані результати підтвердили такі висновки: розробникам інтерфейсів для девайсів варто надавати більшого значення функціональності систем та коректніше формулювати завдання, які треба розв’язати під час виконання певних дій. Як показали дослідження, не варто звертати увагу на бренди та їхні анімаційні можливості, а також на фактори самих користувачів мобільних додатків. Отримані результати оптимізації буде використано для подальших досліджень факторів, які впливають на процес користування інтерфейсом девайсів.

Ключові слова: фактори, матриця попарних порівнянь, шкала Сааті, оптимізація, багаторівнева модель.


  • 1. Google Design. Retrieved from https://design.google.com/ (in English).
  • 2. Ergonomics of human system interaction — Part 210: Human-centered design for interactive systems (formerly known as 13407) (2009). ISO FDIS 9241-210:2009. International Organization for Standardization (ISO). Switzerland (in English).
  • 3. Saati, T. (1993). Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarkhiy. (R. G. Vachnadze, Trans). Moscow: “Radio i svyaz” (in Russian).
  • 4. Soroka, K. O. (2005). Osnovy teorii system i systemnoho analizu (2d ed.). Kharkіv: Tymchenko A. M. (in Ukrainian).
  • 5. Lyamets, V. I., & Tevyashev, A. D. (2004). Sistemnyiy analiz: vstupitelnyiy kurs. (2d ed.). Harkov: HNURE (in Russian).
  • 6. Khamula, O. G., Vasiuta, S. P., & Yatsіv, M. R. (2014). Optymizatsiia matematychnoi modeli iierarkhii kryteriiv yakosti spryiniattia informatsii v elektronnykh vydanniakh ditmy z vadamy zoru. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 4 (46), 14–20 (in Ukrainian).
  • 7. Khamula, O. H., Vasiuta, S. P., & Yatsiv, M. R. (2014). Optymizatsiia bahatorivnevoi modeli faktoriv vplyvu na proektuvannia kompozytsiinoho oformlennia elektronnoho vydannia dlia ditei z vadamy zoru. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 73, 204–209 (in Ukrainian).
  • 8. Khamula, O. H., Vasiuta, S. P., & Ternovyi, A. M. (2016). Optymizatsiia matematychnoi modeli iierarkhii kryteriiv yakosti multymediinykh vydan z videokontentom. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1 (52), 87–93 (in Ukrainian).
  • 9. Khamula, O. H., & Ternovyi, A. M. (2016). Osoblyvosti protsesu optymizatsii matematychnoi modeli iierarkhii kryteriiv vplyvu v multymediinykh vydanniakh z video informatsiieiu. Zbirnyk tsentru naukovykh publikatsii «Veles» za materialamy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Vesniani naukovi chytannia», 28 kvit. 2016. Kyiv: Tsentr naukovykh publikatsii, Vol. 2, 86–92 (in Ukrainian).