Особливості побудови та подання алгоритмів комп’ютерного опрацювання тексту

Author(s) Collection number Pages Download full text
Andriiv I. V. № 37 154-163 Image