Про зрівноважування сил інерції та вибирання зазорів у шарнірах кривошипно-повзунного механізму

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lazebnyk S. D. № 14 58-63 Image