Шляхи удосконалення роботи в галузі наукової організації праці на поліграфічних підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Barnych Yu. O. № 5 123-128 Image