System of methods for public relations specialists training: polish experience

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Afanasiev I. Yu. № 2 (72) 182-190 Image Image

Methodical features of public relations specialists training at higher educational institutions in Poland of the period 2012–2016 have been considered. The main higher education institutions, forms of organization, methods, technologies of training, the content of educational programs, principles of teaching staff selection have been highlighted. Correlation between the fields of study, the specializations, and the content of training has been analysed. Practical recommendations for further study and use of the Polish experience of PR specialists training have been proposed.

Keywords: system of methods for public relations specialists training, educational program, field of study, experience of Polish higher education system, higher educational institutions in Poland, public relations.


 • 1. Banaxevy`ch, Yu. (2016). Liliya Hrynevych: “My rozvantazhymo shkil`ni programy vid zajvogo teoretychnoho zmistu”. Retrieved from http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040604-lilia-grinevic-ministr-osviti-i-nauki.html (in Ukrainian).
 • 2. Kozlova, G. M. (2014). Metody`ka vy`kladannya u vy`shhij shkoli. Odesa: ОНЕУ (in Ukrainian).
 • 3. Gavran, V. Ya. & Gavran, M. I. (2012). Osobly`vosti pidgotovky` faxivciv-menedzheriv u pry`vatny`x vy`shhy`x shkolax Pol`shhi ta Ukrayiny`. Menedzhment ta pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini: etapy` stanovlennya i problemy` rozvy`tku Special`ny`j vy`pusk Insty`tutu pidpry`yemny`cztva ta perspekty`vny`x texnologij,739, 254–259 (in Ukrainian).
 • 4. Gavran, M. I. (2015). Sy`stema pidgotovky` magistriv u pry`vatny`x vy`shhy`x shkolax Pol`shhi v umovax zaprovadzhennya yevropejs`ky`x standartiv vy`shhoyi osvity`. Guma­nitarny`j visny`k DVNZ “Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j uni­versy`tet im. Gry`goriya Skovorody`. Tematy`chny`j vy`pusk “Vy`shha osvita Ukrayiny` u konteksti integ­raciyi do yevropejs`kogo osvitn`ogo prostoru, Vol. 36, I (61), 76–84 (in Ukrainian).
 • 5. Studia marzenie. 37 osób na jedno miejsce na komunikację wizerunkową (2012). Retrieved from http://student.dziennik.pl/artykuly/397698,rekrutacja-na-studia-2012-najbardziej-oblegane-kierunki-na-uniwersytecie-wroclawskim.html (in Polish).
 • 6. Rozchwytywane kierunki na UJ. Lekarz, prawnik... . (2012). Retrieved from http://student.dziennik.pl/artykuly/397546,rekrutacja-na-studia-2012-najpopularniejsze-kierunki-studiow-na-uniwersytecie-slaskim.html (in Polish).
 • 7. Plany i programy studio. Komunikacja społeczna — karty kursów (kierunkowe i specjalnościowe) (2016). Retrieved from http://polonistyka.up.krakow.pl/strefa-studenta/plany-i-programy-studiow.html (in Polish).
 • 8. Public relations (2016). Retrieved from http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/oferta­dydaktyczna,public_relations,13.html (in Polish).
 • 9. Program nauczania na kierunku_ dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2016). Retrieved from http://docplayer.pl/15498127-Program-nauczania-na-kierunku-dziennikarstwo-i-komu­nikacja-spoleczna.html (in Polish).
 • 10. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2016). Retrieved from http://www.studia.swps.pl/wroclaw/pierwszego-stopnia/dziennikarstwo.html#opis (in Polish).
 • 11. Komunikacja korporacyjna i public relations (II stopień) (2016). Retrieved from http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/3716/specjalnosc_komunikacja_korporacyjna_i_public_relations_ii.html (in Polish).
 • 12. PS Public relations Retrieved from http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=132&ST=podyplomowe (in English).
 • 13. Ranking Uczelni Akademickich 2014. (2016). Retrieved from http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=1&strona=0 (in Polish).