Вербальний та іконічний комплекси як текстостворювальні чинники періодичного видання

Author(s) Collection number Pages Download full text
Artamonova I. M. № 1 (45) 77-84 Image