Вибір полімерної основи для нефотографічних діапозитивів тексту та способи активації її поверхні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Dombrovskyi B. O., Horak R. D., Serednytskyi Ya. A. № 17 30-34 Image