Визначення раціональних розмірних параметрів центрального кривошипно-повзунного привода талера плоскодрукарської машини

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zirnzak L. F. № 9 56-62 Image