Визначення точнісних параметрів інверсорних механізмів репродукційних апаратів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lebid H. H., Nazarov D. A., Yedemskyi V. A. № 6 130-135 Image