Застосування методу симплексного планування для знаходження оптимальних умов одержання друкарських форм емульсійним способом травлення

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hrabarovska A. P., Pashulia P. L., Sheludko L. I. № 5 3-10 Image