ВИПУСК № 33 / 1997

Кафедрі автоматизації поліграфічного виробництва — 30 років Детальніше
Луцків М.
Паньків В.
Пропорційно-інтегруючий на інтервалі регулятор Детальніше
Піх І.
Сеньківський В.
Технологія моделювання систем комп’ютерної підготовки видань Детальніше
Дунець Б.
Дунець Р.
Алгоритм перетворення графів в ярусно-паралельну форму на основі операцій алгебри логіки Детальніше
Щесюк Т. Опис елементарних фарбових груп різницевими рівняннями Детальніше
Федина Б. Модальна редукція математичних моделей систем Детальніше
Стрепко І.
Тимченко О.
Двовідліковий давач коду кута Детальніше
Будіщєв М.
Жаринська Л.
Маруняк Я.
Мікропроцесорна система керування універсальною проявляючою установкою Детальніше
Паньків В. Шестиваликова фарбова група з різними діаметрами валиків Детальніше
Єфімов А.
Стрепко І.
Підвищення точності вимірювання температури оптоволоконним термометром Детальніше
Драбик І.
Ріпецький Р.
Сеньківський В.
Інформаційне середовище систем комп'ютерної підготовки видань та його основні характеристики Детальніше
Верхола М.
Луцків М.
Щесюк Т.
Дискретна модель багатовалкових елементарних фарбових груп Детальніше
Стрепко І.
Федина Б.
Аналіз методів редукції динамічних систем Детальніше
Гавенко С. Алгоритм побудови функцій кваліметричних показників книжкової продукції Детальніше
Тимченко О. Синтез систем автоматичного регулювання з дельтамодуляцією, оптимальних в перехідних режимах Детальніше
Казьмірович Р. Схема форсованого керування електромагнітними муфтами приводів точного позиціонування Детальніше
Огірко І.
Ясінський М.
Структурна схема автоматизованого проектування друкарських форм поліграфічних машин Детальніше
Верхола М.
Зіненко Р.
Луцків М.
Щесюк Т.
Вплив заповнення форми на динаміку процесу передачі фарби Детальніше
Баранков В.
Тітов Г.
Мікропроцесорна система керування пристроєм для обробки профілів кулачків Детальніше
Ясінський М. Акустоіндукована фотогальваніка полімерів Детальніше
Тимченко О. Мінімізація об’єму обчислень для визначення класів сигналів Детальніше
Верхола М.
Ковальський Б.
Система автоматичного регулювання натягу і виводу аркушів Детальніше
Ясінський М. Можливості дослідження друкарських форм методами фізико-хімічної механіки та математичного моделювання Детальніше
Шульжик Ю. Неперервно-дискретна модель стрічковідної ділянки рулонної друкарської трафаретної машини Детальніше
Верхола М.
Ковальський Б.
Улич В.
Аналіз роботи розкочувально-накочувальної групи простого фарбового апарату Детальніше
Петрів Р. Методи синтезу систем автоматичного приведення технологічних операцій на рулонних ротаційних машинах Детальніше
Возна М.
Маруняк Я.
Мікропроцесорна система керування двигуном рулонних друкарських машин Детальніше
Шульжик Ю. Процес суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах Детальніше
Возна М. Дослідження алгоритму підтримання постійної швидкості електропривода друкарської машини Детальніше
Верхола М. Матрично-топологічний підхід до аналізу процесу розкочування фарби в друкарських машинах Детальніше
Хамула О. Оптичний вологомір на базі лазера Детальніше
Сеньківський Ю. Синтаксис і семантика інтерфейсу користувача підсистеми автоматизованого проектування електромеханічних схем Детальніше
Шевчук О. Багатополюсна модель електромеханічної системи рулонної ротаційної машини ДВР-62 Детальніше
Зіненко Р. Вплив розміщення контактних точок валиків на динаміку розкочування фарби Детальніше