ВИПУСК № 40 / 2003

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Угрин Я. М. Задачі механіки дискретного живлення поліграфічних і пакувальних машин рулонними матеріалами Детальніше
Полюдов О. М.
Регей І. І.
Синтез механізму притискного валика пристрою для висікання розгорток картонних паковань безвистійним способом Детальніше
Пасіка В. Р.
Полюдов О. М.
Параметричні дослідження кривошипно-повзунного механізму зі змінною довжиною кривошипа Детальніше
Шустикевич А. І. Вплив періодичних навантажень на амплітуду поперечних коливань циліндрів друкарського апарата Детальніше
Вінярський С. К.
Книш О. Б.
Дослідження способу утворення рельєфу на корінці книжкового блока для клейового скріплення друкованої продукції Детальніше
Кузнецов В. О. Автоматизований синтез комбінованих шарнірно-важільних механізмів Детальніше
Хведчин Ю. Й. Деякі питання механіки різання стосів клиноподібним ножем Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дудяк В. О.
Онищенко Т. І.
Сельменська З. М.
Оптимізація вибору напруженості магнітного поля при обробці РФК для виготовлення ФДФ Детальніше
Бенеш Р. В. Динаміка змін допустимих величин для діапазону оптичних густин у поліграфії Детальніше
Гавенко С. Ф.
Мізюк О. М.
Особливості технології оздоблення друкованої продукції способом флокування Детальніше
Мартинюк М. С. Методи визначення якісних показників ламінування книжково-журнальних обкладинок Детальніше
Рудник Л. В. Дослідження технологічного процесу травлення металевих друкарських форм для тамподруку Детальніше
Гнатишак О.
Якуцевич С.
Якість друкованої продукції: відтворення стохастичних растрів офсетним способом друку Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Верхола М. І. Двомірна модель фарбової системи з розтиральним циліндром і дослідження на її основі розкочування та передачі фарби Детальніше
Ривак П. М.
Шаблій І. В.
Системи автоматизованого керування поліграфічним виробництвом провідних фірм-виробників («HEIDELBERG», КВА, «MAN ROLAND») Детальніше
Казьмірович Р. В. Автоматизація обліку та групування в пачки друкованих аркушів на лакувальних машинах Детальніше
Ференц М. М. Характеристика комп’ютерного кольороподілу і перспективи його покращення Детальніше
Басюк Т. М. Аналіз та класифікація методів візуалізації Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Лазановський П. П. Удосконалення організаційних структур управління Детальніше
Швайка Л. А. Формування нової моделі планування діяльності підприємницьких структур Детальніше
Гірняк О. М. Нормативи чисельності управлінського персоналу — важливий фактор формування організаційних структур управління Детальніше
Крет І. З.
Майор О. В.
Яворська Д. Д.
Удосконалення організаційно-економічних методів управління реструктуризацією Детальніше

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Уліцка О. В. Використання парадоксу в журналістському відображенні конфлікту Детальніше
Зелінська Н. В. Українська наукова література XIX — початку XX ст.: поетика тематики Детальніше
Фінклер Ю. Е. Актуалізація проблеми соціальної ролі журналістики: західний досвід Детальніше
Косюк О. М. Релаксаційна концепція як гарант розуміння продукції новітніх електронних ЗМІ Детальніше
Благовірна Н. Б. Впровадження ринкових стратегій у видавничу справу в кінці XIX — на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») Детальніше
Самотий Р. С. Тижневик «Аудиторія» в сучасній видавничій діяльності «Львівської політехніки» Детальніше
Дзеса М. І.
Думанська О. І.
Трансформація фразем як стилістичний засіб у сучасній публіцистиці (на матеріалах періодичних видань) Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Зубко Н. Н. Картографічні видання на ринку друкованої продукції України: асортиментно-типологічний огляд Детальніше