ВИПУСК № 42 / 2005

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД 1 ПЕРСПЕКТИВИ

Зелінська Н. В. Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки Детальніше
Миклушка І. 3.
Хамула О. Г.
Принципи дистанційної освіти для фахівців видавничої справи Детальніше

ВИДАВНИЧИЙ ДОСВІД ТОВАРИСТВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Василевич О. Г. Видавнича справа та книгодрукування на Житомирщині в XIX – на початку XX ст. Детальніше
Вдовиченко Т. М. Видавнича діяльність Одеського товариства історії і старожитностей Детальніше
Гребьонкін В. П. Письменник Василь Врублевський – редактор і видавець українського літературно-мистецького журналу «Авжеж!» Детальніше
Вістниківські нарисовці Детальніше
Моісеєва Т. О. Видавничий досвід української спільноти в Австралії Детальніше
Пашинська О. Видавнича діяльність польського наукового товариства в Житомирі (за матеріалами документів товариства) Детальніше
Самотий Р. Інженер і громадський діяч Андрій Пясецький та його наукова і публіцистична діяльність Детальніше
Сирота Л. Б. Популяризація українського письменства XIX – поч. XX ст. у Галичині в 1910-30-ті pp.: літературний діалог чи літературний консерватизм? Детальніше
Фіголь Н. М. Історія видання першої щоденної україномовної газети Наддніпрянщини «Рада» Детальніше
Чубай У. Р. Діяльність подільського видавничого товариства «Дністер» (1911–1920 pp.) (за матеріалами кам'янець-подільського часопису «Наш шлях») Детальніше
Яблоновська Н. В. До проблеми визначення етапів діяльності німецької преси Криму Детальніше

РЕПЕРТУАР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Бабенко Ж. В. Документальні потоки 90-х рр. XX ст. для організаторів дитячого та юнацького читання в репертуарі української книги Детальніше
Близнюк А. С. Сучасний стан видавничої справи на Житомирщині Детальніше
Костенко М. С. Репертуар вітчизняної книги з проблем культури та мистецтва (на основі бібліометричного аналізу галузевого документного потоку) Детальніше
Левчук О. М. Адміністративний ресурс на ринку книги в Україні за часів становлення національних видавничих інституцій (20-ті роки XX ст.) Детальніше
«Розмова» про дитячу книгу (характеристика нової дискурсивної практики) Детальніше
Хоню В. В. Молода українська література на сторінках сучасної періодики Детальніше