ВИПУСК № 44 / 2006

КНИГОЗНАВСТВО І КНИЖКОВИЙ БІЗНЕС: ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Швайка Л. А. Передумови розвитку вітчизняного видавничого підприємництва Детальніше
Семак Б. Д. Роль товарознавства у формуванні асортименту та якості товарів Детальніше
Гавенко С. Ф. Товарознавчі аспекти керування якістю книжкової продукції Детальніше
Споживні властивості книги як товару: ринкові акценти Детальніше
Енциклопедичне книговидання в Україні: здобутки та проблеми в умовах ринку Детальніше
Теремко В. І. Деякі особливості утвердження ринкових засад у книговидавничій галузі України Детальніше
Доля Ю. В.
Смоленський С. М.
Застосування системного підходу для підвищення ефективності передачі наукової інформації Детальніше
Степурин И. Н. Организация и работа книготорговой дистрибьюторской сети в Украине Детальніше
Судин А. Ю. Застосування методів пропаганди, паблік рілейшнз, промоції в книжковій справі засобами ЗМІ Детальніше
Микитин Т. І. Методичні засади оцінки ефективності ярмарково-виставкових заходів у вітчизняному книжковому бізнесі Детальніше
Синєок І. В. Культура торговельного обслуговування як фактор конкурентоспроможності сучасної книгарні (за матеріалами конкретно-соціологічного дослідження) Детальніше
Думанська О. І. Автор – видавець – розповсюдник – читач: пошуки вразливої ланки Детальніше
Білінський В. З. Контроль маркетингової діяльності у видавництвах: методичні аспекти Детальніше
Борисенко О. Дизайн книги – бізнес чи мистецтво? Детальніше
Фартух О. І. Видання з мистецтва та мистецтвознавства на книжковому ринку України: асортиментно-типологічний огляд (1994 – 2004 рр.) Детальніше
Думанська М. І. Дитяча література як об’єкт ґендерних досліджень Детальніше
Михайляк І. І. З історії підготовки книготорговельних кадрів в Україні (20 – 30 рр. ХХ ст.) Детальніше
Міщук І. П. Деякі аспекти застосування інструментарію логістики у формуванні систем електронної торгівлі друкованою продукцією в Україні Детальніше
Манько О. В. Книжкова цивілізація: проблеми конкуренції Детальніше

МАШИНОБУДУВАННЯ І ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Особливості розрахунку периферійних пасових гальм у ротаційних друкарських машинах Детальніше
Анісімова С. В.
Токарчик З. Г.
Методи визначення друкарських властивостей паперу Детальніше
Лаптєв В. О. Можливості пластичних метало плакованих мастил на основі И20А, ИГП-2, ЦІАТИМ-201, легованих порошками CU, NI, CO Детальніше
Петриашвили Г. Лабораторная установка для исследования процессов резания стоп бумаги и книжных блоков плоскими ножами Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ

Волошин Л. В. Борис Дроботюк: естампна графіка та екслібриси Детальніше
Відображення боротьби за виборчі реформи галицькою пресою напередодні І світової війни Детальніше
Антоник М. С.
Василишин О. М.
Історія однієї будівлі Детальніше