Члени редколегії - технічні науки

Бабічев С. А. , д-р техн. наук, доцент ( Українська академія друкарства)
Author ID: 57189091127
ORCID 0000-0001-6797-1467
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189091127

Гавва О. М. , д-р техн. наук, професор (Національний університет харчових технологій)
Author ID: 57196152162
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196152162

Гавенко С. Ф. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 24503187100
ORCID 0000-0003-4973-5174
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24503187100

Говорущенко Т. О. , д-р техн. наук, професор (Хмельницький національний університет)
Author ID: 54420153900
ORCID 0000-0002-7942-1857
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420153900

Киричок П. О. , д-р техн. наук, професор (Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»)
Author ID : 56005200100
ORCID 0000-0001-9135-1006
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005200100

Киричок Т. Ю. , д-р техн. наук, професор (Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»)
Author ID : 55344495700
ORCID 0000-0002-9639-5486
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55344495700&zone =

Кібіркштіс Едмундас , д-р техн. наук, професор (Каунаський технологічний університет, Литовська Республіка)
Author ID: 14028765200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14028765200

Коробчинський М. В. , д-р техн. наук, професор (Воєнно-дипломатична академія ім. Є. Березняка)
Author ID: 57191865839
ORCID 0000-0001-8049-4730
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191865839

Литвиненко В. І. , д-р техн. наук, професор (Херсонський національний технічний університет)
Author ID: 57189099973
ORCID 0000-0002-1536-5542
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189099973  

Луцків М. М. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 6506953377
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506953377&zone =

Овсяк В. К . , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 8400526200
ORCID 0000-0001-9295-284X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8400526200

Пасєка М. С. , канд. техн. наук, доцент (Івано-Франківський національний університет нафти і газу)
Author ID: 35093092400
ORCID 0000-0002-3058-6650
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35093092400

Петріашвілі Георгій , д-р техн. наук, професор (Інститут механіки і поліграфії Варшавської політехніки, Республіка Польща)
Author ID: 6508228290
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508228290&zone =

Піх І. В. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 57208669246
ORCID 0000-0002-9909-8444
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208669246

Регей I. I. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 57209409155
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209409155&zone =

Сардява Россіца , д-р техн. наук, професор (Софійський технічний університет, Болгарія)
Author ID: 56979360500
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56979360500&zone =

Светец Діана Грегор , д-р техн. наук, професор (Університет Любляни, Словенія)
Author ID: 55665646300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55665646300

Сеньківський В. М. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 57208667450
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208667450&eid=2-s2.0-85070206378

Стецько А. Є. , канд. техн. наук, доцент (Українська академія друкарства)
Author ID: 57190849203
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190849203

Тимченко О. В. , д-р техн. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 57205173739
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205173739

Хаджинова Світлана , канд. техн. наук, доцент (Центр папірництва і поліграфії Лодзької Політехніки, Республіка Польща)
Author ID: 8708468200
ORCID 0000-0002-9630-445X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8708468200

Шибанов В. В. , д-р хім. наук, професор (Українська академія друкарства)
Author ID: 6603808894
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603808894