Про видання

Рік заснування: 1964 р.

Тематична спрямованість: висвітлення актуальних питань поліграфічного машинобудування, матеріалознавства та технології поліграфічного виробництва, видавничої справи, соціальних комунікацій та книгорозповсюдження.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Українська академія друкарства

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 0554-4866

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7652 від 30.07.2003 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528) та наук із соціальних комунікацій (постанова від 31.05.2011 р. № 1-05/05).

Редколегiя збірника. До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Російська Федерація, Республіка Словенія, Литовська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Сербія). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор видання: Дурняк Богдан Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Української академії друкарства, заслужений діяч науки і техніки України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2008 р. усі електронні версії видання «Наукові записки» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства.

З 2008 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело»

З 2014 р. збірник індексуються Google Scholar.

Передплата: З 2007 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 94912)