Issue number 42 / 2005

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД 1 ПЕРСПЕКТИВИ

Zelinska N. V. Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки Read more
Khamula O. H.
Myklushka I. 3.
Принципи дистанційної освіти для фахівців видавничої справи Read more

ВИДАВНИЧИЙ ДОСВІД ТОВАРИСТВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Vasylevych O. H. Видавнича справа та книгодрукування на Житомирщині в XIX – на початку XX ст. Read more
Vdovychenko T. M. Видавнича діяльність Одеського товариства історії і старожитностей Read more
Hrebonkin V. P. Письменник Василь Врублевський – редактор і видавець українського літературно-мистецького журналу «Авжеж!» Read more
Вістниківські нарисовці Read more
Moiseieva T. O. Видавничий досвід української спільноти в Австралії Read more
Pashynska O. Видавнича діяльність польського наукового товариства в Житомирі (за матеріалами документів товариства) Read more
Samotyi R. Інженер і громадський діяч Андрій Пясецький та його наукова і публіцистична діяльність Read more
Syrota L. B. Популяризація українського письменства XIX – поч. XX ст. у Галичині в 1910-30-ті pp.: літературний діалог чи літературний консерватизм? Read more
Fihol N. M. Історія видання першої щоденної україномовної газети Наддніпрянщини «Рада» Read more
Chubai U. R. Діяльність подільського видавничого товариства «Дністер» (1911–1920 pp.) (за матеріалами кам'янець-подільського часопису «Наш шлях») Read more
Yablonovska N. V. До проблеми визначення етапів діяльності німецької преси Криму Read more

РЕПЕРТУАР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Babenko Zh. V. Документальні потоки 90-х рр. XX ст. для організаторів дитячого та юнацького читання в репертуарі української книги Read more
Blyzniuk A. S. Сучасний стан видавничої справи на Житомирщині Read more
Kostenko M. S. Репертуар вітчизняної книги з проблем культури та мистецтва (на основі бібліометричного аналізу галузевого документного потоку) Read more
Levchuk O. M. Адміністративний ресурс на ринку книги в Україні за часів становлення національних видавничих інституцій (20-ті роки XX ст.) Read more
«Розмова» про дитячу книгу (характеристика нової дискурсивної практики) Read more
Khoniu V. V. Молода українська література на сторінках сучасної періодики Read more