Zelinska N. V.

Year Author(s) Title Number
2023 Zelinska N. V. «Invisibility» as a cause of undervaluation, or once again about the social rehabilitation of the editorial profession № 2 (86)
2021 Zelinska N. V. The right to inform in the context of European democratic values: the Ukrainian experience № 2 (82)
2019 Lystvak H. B.
Zelinska N. V.
Publishing culture of school textbook: editorial and design aspects. № 2 (78)
2017 Zelinska N. V. Textbook or monograph: what will a reformed high school select? № 1 (73)
2016 Zelinska N. V. Scholarly publishing in the Ukrainian social environment: is there life in (after) the crisis? № 2 (72)
2011 Zelinska N. V. Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи «символічний капітал» № 1 (53)
2008 Zelinska N. V. Наукова книга в сучасному світі: тест на виживання № 1 (47)
2007 Zelinska N. V. Четверті Тикторівські: десять років пошуку № 1 (45)
2007 Lystvak H. B.
Zelinska N. V.
«Мова» паковання: редакторські аспекти № 2 (46)
2005 Zelinska N. V. Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки № 42
2003 Zelinska N. V. Українська наукова література XIX — початку XX ст.: поетика тематики № 40
2002 Zelinska N. V. Історія видавничої справи в Україні: до перегляду концепції № 39
2002 Havenko M. M.
Zelinska N. V.
Реклама у періодичних виданнях Івана Тиктора (на прикладі дитячого часопису «Дзвіночок») № 39
2002 Chernysh N. I.
Finkler Yu. E.
Ohar E. I.
Zelinska N. V.
Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу № 39
2001 Zelinska N. V. Наукова книга і реклама — дві речі сумісні № 37
2000 Blahovirna N. B.
Zelinska N. V.
«Мова вирішила долю українського відродження» (Українознавчий світогляд як основний чинник формування нової української наукової літератури в XIX — на початку XX ст.) № 36
1999 Yanyshivska H. V.
Zelinska N. V.
«... Як з кождого іншого діла штуки» (наукова книга як об’єкт естетичної оцінки) № 35
1997 Zelinska N. V. Розвиток типологічної схеми української наукової літератури у XIX ст. № 32
1996 Olendii L. L.
Zelinska N. V.
Культура видання — культура читання — культура мовлення (культурницько-видавничий досвід журналу «Дзвіночок») № 31
1995 Zelinska N. V. У пошуках втраченого жанру (огляд у жанровій системі української наукової літератури) № 30
1993 Savchuk V. Ye.
Zelinska N. V.
«Записки наукового товариства імені Т. Шевченка»: міст між минулим і майбутнім № 28
1990 Vershynina V. V.
Zelinska N. V.
Науково-популярна книга з етики і перебудова суспільної свідомості: проблеми підготовки видання № 26
1987 Zelinska N. V. Функціональна роль літературної форми наукового твору в умовах науково-технічного прогресу № 23
1983 Zelinska N. V. Сприйняття тексту: передумови, механізм, шляхи полегшення № 19
1981 Zelinska N. V. Залежність викладу від особливостей процесу створення тексту № 17
1979 Zelinska N. V. Робота редактора над перспективою (планами) у викладі № 15
1977 Zelinska N. V. Логічність викладу як чинник якості наукового твору № 13