Issue number 39 / 2002

ІВАН ТИКТОР І КОНЦЕРН «УКРАЇНСЬКА ПРЕСА»: ДОСВІД, ЩО ВИПЕРЕДИВ СВІЙ ЧАС

Melnyk I. A. Розвиток традицій Івана Тиктора у практиці сучасних українських видавництв Read more
Romaniuk M. M. Українське пресознавство як спеціальна історична дисципліна: до постановки проблеми Read more
Zelinska N. V. Історія видавничої справи в Україні: до перегляду концепції Read more
Snitsarchuk L. V. З видавничого концерну «Українська Преса»: сатирично-гумористичний часопис «Комар» Read more
Ivasenko L. O. Іван Тиктор — видавець «жовтої преси» чи «перлин белетристики»? (спроба видавничого портрета за рецензіями в журналі «Дзвони») Read more
Blahovirna N. B. Впровадження принципів комерціалізації пресо- та книговидання в Галичині в першій третині XX ст. (за матеріалами журналу «Дзвіночок») Read more
Havenko M. M.
Zelinska N. V.
Реклама у періодичних виданнях Івана Тиктора (на прикладі дитячого часопису «Дзвіночок») Read more
Pobidash I. L. Видавнича діяльність Леоніда Глібова Read more
Samotyi R. S. Видавничі здобутки вчених Львівської політехніки (1844–1939) Read more
Levchuk O. M. Становлення книгоспілки як провідного осередку українського друку (1918–1924 рр.): уроки для прийдешнього Read more
Lysenko M. V. Внесок українських меценатів у книговидавничу справу Read more
Levytska M. Ya. Публікації Володимира Гнатюка у «Літературно-Науковому Вістнику» Read more

ВИДАВНИЧИЙ РИНОК: НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВА ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА

Pavliuk I. Z. Українська преса Волині 90-х років XX ст.: проблеми друку і стилю Read more
Finkler Yu. E. Характеристики сучасного регіонального пресовидання в Україні Read more
Bohuslavskyi O. V. Журнал «Українське Козацтво» як речник військової думки повоєнної української еміграції Read more
Ulitska O. V. Преса про конфліктні процеси в сучасному українському державотворенні (за матеріалами газети «Поступ») Read more
Yanyshivska H. V. Читацька аудиторія музичної рубрики популярних газет. Спроба класифікації Read more

КУЛЬТУРА ВИДАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Buriak V. D. Українські видання XIX ст. у контексті еволюції інтелектуальної модульності як визначальної свідомісної домінанти Read more
Chernysh N. I. Проблеми культури книги у спадщині видатних українських редакторів кінця XIX–початку XX ст. Read more
Boiko A. A. До історії лаврських друкарень Read more
Havenko S. F. Методологічні проблеми дизайну книги як техніко-естетичної системи Read more
Ohar E. I. Культура дитячого видання: основні складові успіху Read more
Fihol N. M. Культура періодичного видання (на прикладі газети «Рада») Read more
Kapral I. I. Католицькі літературні часописи Львова 20–30-х рр. Read more
Kulchytska L. Ya. Становлення бібліографії в Україні та її значення як однієї зі складових культури Read more
Holubinka N. I. Жанр літературного портрета в критиці Миколи Євшана Read more
Dumanska O. I.
Sava V. I.
Софія Караффа-Корбут. Посмертні видання української класики Read more
Borysenko O. M. Макетування і верстання за допомогою настільних видавничих систем: переваги та недоліки Read more
Kuts Ya. Y. Українські друкарські шрифти: шляхи становлення та розвитку Read more

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВА

Fedorovych V. Ya. Особливості програмування інтерфейсу для електронних видань Read more
Bublyk V. V.
Oletskyi O. V.
Віртуальне електронне видавництво: проблеми і перспективи Read more
Rizun T. B. Релігійні електронні видання в Україні Read more
Kovalyshyn H. M. Вплив основних принципів типографіки на якість оформлення сучасних видань Read more
Zheligovskyi H. Системи prepress та їх застосування у видавничій діяльності Read more
Khamula O. H. XML–програмування електронних видань Read more
Shunevych B. До проблеми укладання електронних навчальних посібників Read more

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА МОДЕЛІ

Bozhenko O. M. Підготовка фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу в Українській академії друкарства: досягнення, проблеми, перспективи Read more
Chernysh N. I.
Finkler Yu. E.
Ohar E. I.
Zelinska N. V.
Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу Read more
Hirniak O. M. Підвищення кваліфікації кадрів і його вплив на результати діяльності підприємства Read more
Protsyk M. R. Термінознавча компетенція як основа мовної культури сучасного видавця Read more
Khoniu V. V. Позитивна мотивація та ефективність навчання Read more
Penchuk I. L. Україномовне інформаційне середовище як фактор формування національної свідомості Read more
Kobryn L. Y. Формування інноваційної свідомості студентської молоді Read more
Penkalska M. Підготовка кадрів з видавничої справи у Польщі після 1989 року Read more