Hirniak O. M.

Year Author(s) Title Number
2003 Hirniak O. M. Нормативи чисельності управлінського персоналу — важливий фактор формування організаційних структур управління № 40
2002 Hirniak O. M. Підвищення кваліфікації кадрів і його вплив на результати діяльності підприємства № 39
2001 Hirniak O. M. Удосконалення організаційних структур управління на рівні «підприємство» № 37
1996 Hirniak O. M.
Martyniv V. V.
Система управління скороченням ручної праці на поліграфічних підприємствах № 31
1995 Hirniak O. M. Управління конфліктами — невід’ємний елемент менеджменту на підприємстві № 30
1989 Hirniak O. M. Визначення ціни машин на стадії проектування № 25
1984 Hirniak O. M. Прогнозування розвитку друкарських офсетних машин на основі теоретично-інформаційного аналізу патентів № 20
1981 Hirniak O. M.
Mashtalir R. M.
Методи прогнозування техніко-економічних параметрів поліграфічної техніки № 17
1979 Hirniak O. M.
Mashtalir R. M.
Деякі питання економічного прогнозування напрямів розвитку поліграфічної техніки № 15