Mashtalir R. M.

Year Author(s) Title Number
1990 Mashtalir R. M.
Orkush O. P.
Резерви і фактори зниження матеріаломісткості книжкової продукції № 26
1990 Fedosenko N. E.
Mashtalir R. M.
Рентабельність редакційно-поліграфічного процесу випуску місцевих газет № 26
1989 Mashtalir R. M.
Tabachna T. I.
Економічна структура гнучкої виробничої системи № 25
1989 Kryloshanska S. S.
Mashtalir R. M.
Sukholytka N. M.
Вдосконалення госпрозрахункових взаємовідносин поліграфічних підприємств і видавництв при розрахунках за папір № 25
1985 Mashtalir R. M.
Pateryha A. M.
Проблеми підвищення ефективності систем управління поліграфічним підприємством № 21
1984 Mashtalir R. M.
Orkush O. P.
Показники матеріаломісткості продукції поліграфічного виробництва № 20
1983 Mashtalir R. M. Підвищення ефективності книговидавничої системи на основі інтенсифікації виробництва № 19
1983 Mashtalir R. M.
Orkush O. P.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів № 19
1982 Mashtalir R. M.
Shvaika L. A.
Показники рівня оперативності випуску науково-технічних видань № 18
1982 Ilkiv Ya. I.
Mashtalir R. M.
Про вдосконалення організації процесів пакування й експедирування книжкової продукції у видавничо-поліграфічному комплексі № 18
1981 Mashtalir R. M. Комплексна програма науково-технічного прогресу у видавничо-поліграфічному комплексі (методологія та соціально-економічні аспекти розробки) № 17
1981 Hirniak O. M.
Mashtalir R. M.
Методи прогнозування техніко-економічних параметрів поліграфічної техніки № 17
1980 Barnych Yu. O.
Mashtalir R. M.
Вклад учених УПІ ім. Івана Федорова у розвиток економіки поліграфічної промисловості № 16
1980 Mashtalir R. M.
Shvaika L. A.
Про оперативність виготовлення науково-технічної літератури № 16
1979 Mashtalir R. M. Удосконалення виробничо-господарських зв’язків видавничо-поліграфічного комплексу № 15
1979 Hirniak O. M.
Mashtalir R. M.
Деякі питання економічного прогнозування напрямів розвитку поліграфічної техніки № 15
1978 Mashtalir R. M. Удосконалення управління видавничо-поліграфічною діяльністю на основі системного підходу № 14
1978 Huzela O. I.
Mashtalir R. M.
Поліграфічне підприємство як економічна система № 14
1977 Mashtalir R. M. Дослідження видавничо-поліграфічного комплексу як економічної системи № 13
1976 Hermaniuk I. M.
Mashtalir R. M.
Дослідження економіко-математичними методами ефективності використання основних фондів за факторами № 12
1976 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва № 12
1975 Mashtalir R. M. Дослідження структури капіталовкладень у поліграфічну промисловість № 11
1975 Hermaniuk I. M.
Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів № 11
1974 Mashtalir R. M. Про організацію управління науково-дослідною роботою № 10
1974 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Удосконалення методики складання плану підвищення ефективності виробництва № 10
1972 Bozhenko O. M.
Mashtalir R. M.
Voznyi A. M.
Вдосконалення обгрунтування економічної ефективності нової техніки на основі застосування математичних методів № 8
1972 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Вдосконалення обліку і звітності про виконання плану підвищення ефективності виробництва на поліграфічних підприємствах № 8
1971 Atamaniuk V. I.
Mashtalir R. M.
До питання про вдосконалення планування та економічного стимулювання поліграфічного виробництва № 7
1971 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
До питання про планування підвищення ефективності виробництва поліграфічних підприємств № 7
1970 Mashtalir R. M. До питання про ефективність використання обігових фондів поліграфічної промисловості № 6
1970 Mashtalir R. M.
Tykhonenko L. V.
Деякі питання методики визначення економічної ефективності гнучких друкарських форм № 6
1970 Bozhenko O. M.
Mashtalir R. M.
До питання про економічну ефективність фотополімерних друкарських форм в газетному виробництві № 5
1970 Mashtalir R. M. До питання про планування та економічне стимулювання підвищення ефективності виробничих фондів № 5
1967 Mashtalir R. M. До питання про ефективність виробничих фондів поліграфічної промисловості СРСР № 3
1966 Mashtalir R. M. До методики економічного обгрунтування оптимальних варіантів нової техніки в поліграфічній промисловості № 2