Kholod Z. M.

Year Author(s) Title Number
1995 Cherniak O. Z.
Kholod Z. M.
Значення оцінки фінансового стану поліграфічних підприємств в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 30
1995 Kholod Z. M.
Lukiianchuk L. I.
Проблеми мотивації праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 30
1993 Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва № 28
1993 Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Вдосконалення оплати праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 27
1984 Kholod Z. M.
Sukholytko N. M.
Соціально-економічна ефективність бригадної форми організації праці № 20
1979 Kholod Z. M. Основні напрями вдосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва № 15
1978 Kholod Z. M. Евристичні методи формування плану підвищення ефективності виробництва № 14
1977 Kholod Z. M. Основні напрямки вдосконалення системи преміювання за впровадження нової техніки № 13
1976 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва № 12
1975 Hermaniuk I. M.
Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів № 11
1974 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Удосконалення методики складання плану підвищення ефективності виробництва № 10
1972 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Вдосконалення обліку і звітності про виконання плану підвищення ефективності виробництва на поліграфічних підприємствах № 8
1971 Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
До питання про планування підвищення ефективності виробництва поліграфічних підприємств № 7