Sukholytka N. M.

Year Author(s) Title Number
1993 Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва № 28
1993 Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Вдосконалення оплати праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 27
1990 Kopyliuk O. I.
Sukholytka N. M.
Вдосконалення організації праці і виробництва — важливий напрям науково-технічного прогресу № 26
1989 Kryloshanska S. S.
Mashtalir R. M.
Sukholytka N. M.
Вдосконалення госпрозрахункових взаємовідносин поліграфічних підприємств і видавництв при розрахунках за папір № 25
1980 Sukholytka N. M. Удосконалення організації виробництва друкарських форм на основі системного комплексного підходу № 16
1977 Sukholytka N. M. Синхронізація операцій на потокових лініях у складальних цехах книжкових друкарень № 13
1976 Barnych Yu. O.
Sukholytka N. M.
Методика розрахунку потокових ліній у наборних цехах книжкових друкарень № 12
1975 Sukholytka N. M. Дослідження рівня організації виробництва і його зв’язку з техніко-економічними показниками роботи складальних цехів книжкових друкарень № 11
1974 Barnych Yu. O.
Sukholytka N. M.
Шляхи поліпшення організації виробництва у наборних цехах книжкових друкарень № 10
1972 Barnych Yu. O.
Sukholytka N. M.
Методика визначення рівня організації виробництва у складальних цехах книжкових друкарень № 8
1971 Barnych Yu. O.
Sukholytka N. M.
Дослідження виробничого циклу виготовлення книжкових видань на стадії набору № 7