Issue number 12 / 1976

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Anisimova S. V.
Demkov V. I.
Dudiak V. O.
Ovdiienko Ya. O.
Вплив режимів формування фотополімерних шарів на їх якісну характеристику Read more
Bielitskyi O. O.
Briker Ye. A.
Brodskyi M. L.
Ratovska A. O.
Дослідження розчинності ацетосукцинату целюлози — основи фотополімерних друкарських форм Read more
Bernatsek V. V.
Lazarenko E. T.
Lohvinova T. M.
Tyshchenko A. R.
Вплив способу захисту негатива та товщини захисної плівки на якість друкарських форм з фотомономерів УПІ Read more
Askadskyi L. I.
Bilenko H. N.
Horozhankin I. O.
Toropovska I. M.
Зв’язок хімічної та структурної неоднорідності мікроцинкових сплавів з технологічними показниками кліше, виготовлених способом емульсійного травлення Read more
Bershadska P. B.
Kuksin A. M.
Pohrebinska R. Z.
Дослідження адгезійної міцності термопластичних покриттів на основі сополімеру БМК-5 для виготовлення текстових негативів термомеханічним способом Read more
Hindlin V. K.
Hrynda I. H.
Вивчення впливу деяких факторів на поляризацію нікелю при електроосадженні з тетрафторборатного електроліту Read more
Kurnytskyi I. I.
Velyka M. D.
Yakymyk I. M.
Визначення домішок заліза в нікелевому електроліті Read more
Bilokrysenko V. F.
Lozov’yuk R. I.
Netak B. I.
Shtohrynets L. M.
Zapotochnyi V. Y.
Дослідження деяких властивостей декельних матеріалів Read more
Dubovytskyi V. K. Матеріали для друкування самоприлипаючих перебивних зображень Read more
Holub’yatnykova N. S.
Kheifets Y. A.
Rudnytskyi M. S.
Stasyshyna L. I.
Дослідження впливу температури палітурок на процес тиснення Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Krasylnykov H. Ya. Розрахунок параметрів процесу стиску повітря у пневматичних зрівноважувальних пристроях Read more
Zirnzak L. F. Синтез привода друкарського циліндра з некруглими зубчастими секторами плоскодрукарської машини Read more
Didych V. P. Коливання в друкарському апараті аркушевої офсетної машини Read more
Heorhiievskyi I. K.
Ivashchenko V. T.
Poliudov O. M.
Експериментальне дослідження механізму ножа паперорізальної машини Бр-110 Read more
Bilai V. F.
Boiko A. V.
Hlavatskyi A. S.
Petruk A. I.
Аналітична механіка семиланкових кулачково-важільних механізмів Read more
Abdurakhmanov A. A. Вплив ресорного зрівноважувального пристрою на динаміку механізму шарнірного чотириланковика Read more
Biletskyi O. O. Експериментальні дослідження кулачково-важільного механізму з пристроєм для вибирання зазорів і зрівноважування надлишкових моментів Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Tolstoi H. D. Залежність продуктивності праці та чисельності обслуговуючого персоналу від рівня механізації й автоматизації устаткування Read more
Berlin A. S.
Kushnir H. Ya.
Senkivskyi V. M.
Yefremenko V. T.
Машинний алгоритм переносу слів для української мови Read more
Lutskiv M. M. Відпрацювання збурень у системах з компенсацією впливу запізнення Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Hermaniuk I. M.
Mashtalir R. M.
Дослідження економіко-математичними методами ефективності використання основних фондів за факторами Read more
Barnych Yu. O.
Sukholytka N. M.
Методика розрахунку потокових ліній у наборних цехах книжкових друкарень Read more
Kholod Z. M.
Mashtalir R. M.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва Read more

КНИГОЗНАВСТВО

Feller M. D. Соціальна функція процесу спілкування та семантико-синтаксична структура книги Read more
Rabinovych Yu. A. Книга та літературні інтереси студентів Read more
Valuienko B. V. Цілісний світ мистецтва дитячої книжки Read more