Tolstoi H. D.

Year Author(s) Title Number
1985 Tolstoi H. D. Поліграфія у роки Великої Вітчизняної війни № 21
1982 Feller M. D.
Laptiev V. O.
Tolstoi H. D.
Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова до 60-річчя СРСР № 18
1981 Tolstoi H. D. Автоматизація редакційно-наборних і друкарських процесів із застосуванням ЕОМ № 17
1980 Tolstoi H. D. Українському поліграфічному інституту ім. Івана Федорова 50 років № 16
1979 Tolstoi H. D. Оцінка рівня МІА праці обслуговуючого персоналу за часовими та енергетичними параметрами № 15
1978 Tolstoi H. D. Аналіз використання контрольно-вимірювальних приладів на поліграфічних підприємствах № 14
1977 Tolstoi H. D. Питання визначення інформаційної місткості поліграфічного устаткування № 13
1976 Tolstoi H. D. Залежність продуктивності праці та чисельності обслуговуючого персоналу від рівня механізації й автоматизації устаткування № 12
1975 Tolstoi H. D. Визначення циклового коефіцієнта механізації і автоматизації з врахуванням енергетичної та інформаційної складових виробничого процесу № 11
1974 Tolstoi H. D. Прогнозування росту рівня механізації і автоматизації поліграфічного виробництва № 10
1973 Khvedchyn Yu. Y.
Tolstoi H. D.
Деякі питання вдосконалення фарбоподавальної групи дукторного типу № 9
1971 Khvedchyn Yu. Y.
Tolstoi H. D.
Оцінка рівномірності фарбового шару на поверхні дукторного циліндра № 7
1970 Khvedchyn Yu. Y.
Tolstoi H. D.
До питання визначення гідродинамічного тиску в фарбовому ящику машин високого і плоского друку № 5
1968 Tolstoi H. D. Дійсна кутова швидкість еластичного фарбового валика № 4
1966 Tolstoi H. D. Опори обертанню дукторного циліндра № 2
1964 Tolstoi H. D. Основные направления научных исследований в Украинском полиграфическом институте им. Ивана Федорова № 1