Issue number 15 / 1979

Kusko D. D. Возз’єднані навіки Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Artiushyn L. F.
Shashuk L. M.
Sheludchenko O. H.
Перспективи застосування ЕОМ в автоматизованих системах управління поліграфічними репродукційними процесами Read more
Dmytryshak M. S.
Ferents M. I.
Hunko S. M.
Shovheniuk M. V.
Stakh O. S.
Дослідження впливу спектрального розподілу енергії джерела світла на коректуючий ефект єдиної кольорової маски Read more
Aleksandrova L. O.
Bryhinets V. M.
Donner A. Ya.
Kulbak M. D.
Yampolska D. B.
Методика оцінки копіювальних шарів Read more
Konih V.
Lazarenko Ye. T.
Novikova N. V.
Peikov B.
Trautseddel R.
Формування друкуючих елементів гнучких фотополімерних друкарських форм Read more
Bielitskyi O. O.
Hladylovych M. K.
Kozak L. I.
Lazarenko Ye. T.
Vainer O. V.
Фактори міцності кріплення фотополімерних друкуючих елементів до підкладки Read more
Sysiuk V. H. Формування друкуючих елементів фотополімерних друкарських форм на підкладках Read more
Martyniuk A. T.
Martyniuk V. T.
Muzyka V. P.
Popov I. O.
Про вплив природи та вмісту наповнювачів на друкарсько-технічні властивості поліефіруретанових еластомерів Read more
Hurevych O. A.
Pekarskyi M. A.
Yampolska D. B.
Вплив нерівномірності температури формного циліндра глибокого друку на градаційну криву відбитка Read more
Bab’yak Z. V.
Hrynda I. H..
Kravchuk V. A.
Leushyna N. I.
Дослідження хімічної стійкості трафаретних форм Read more
Baranskyi R. I.
Charnetska L. M.
Kurnytskyi I. I.
Екстракційно-комплексонометричний метод визначення міді в друкарських сплавах Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Kuropas R. S.
Vaskiv Y. V.
Експериментальне дослідження динаміки систем закріплення стереотипів Read more
Lazebnyk S. D. Кінематичні характеристики кулачкових зрівноважувальних пристроїв кривошипно-повзунного механізму Read more
Boiko A. V.
Mamonov Yu. P.
Дослідження двоповзунних кривошипно-важільних механізмів Read more
Kuznetsov V. A. Система автоматичної підготовки програм для виготовлення копірів кулачкових механізмів на фрезерних верстатах з числовим програмним керуванням Read more
Kruhlov I. A.
Mazhorov V. I.
Параметричний розрахунок фальцювальних воронок рулонних газетних машин Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Системи з диференціальним зворотним зв’язком Read more
Lutskiv M. M.
Shot R. I.
Voloshchak I. A.
Дослідження процесу інтенсифікації сушіння корінців книжкових блоків Read more
Kazmyrovych R. V. Деякі питання оптимізації параметрів фотоелектричних захисних пристроїв за надійністю Read more
Tolstoi H. D. Оцінка рівня МІА праці обслуговуючого персоналу за часовими та енергетичними параметрами Read more

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Mashtalir R. M. Удосконалення виробничо-господарських зв’язків видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Podoliuk Yu. V. Моделювання прогресивної собівартості газетної продукції Read more
Brykailo Ye. P.
Mazurak Yu. Ya.
Про евристичний метод визначення раціональної послідовності виготовлення замовлень у книжковому виробництві Read more
Dinkevych V. V.
Maslovatyi M. M.
Шляхи підвищення економічної ефективності роботи видавництв і поліграфічних підприємств Read more
Kholod Z. M. Основні напрями вдосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва Read more
Hirniak O. M.
Mashtalir R. M.
Деякі питання економічного прогнозування напрямів розвитку поліграфічної техніки Read more

КНИГОЗНАВСТВО

Pysmenna Ye. L. Роль видань КПЗУ у пропаганді ідей гегемонії пролетаріату і союзу робітничого класу з селянством у революційній боротьбі (1921–1933 рр.) Read more
Leshchenko P. Ya. Сторінка з історії книговидавничої справи на Україні років Великої Вітчизняної війни (альманах «Визволена Львівщина») Read more
Kovba Zh. M. Читацьке призначення як одна з передумов формування типів видань (на матеріалі преси і книговидавництва України 20-х років) Read more
Zelinska N. V. Робота редактора над перспективою (планами) у викладі Read more