Lutskiv M. M.

Year Author(s) Title Number
2020 Lutskiv M. M.
Гунько Д. Т.
Modelling of normalized raster transformation for round elements № 2 (80)
2017 Kurka P. Z.
Lutskiv M. M.
Model of autotype tone reproduction of short ink printing system — square shape screen elements № 1 (73)
2017 Kurka P. Z.
Lutskiv M. M.
Modeling of autotype tone reproduction with a rombic raster element in a short ink-printing system of a sequential structure № 2 (74)
2016 Hladchenko M. B.
Lutskiv M. M.
Sensitivity of tone reproduction of short ink printing systems of parallel structure № 1 (71)
2016 Lutskiv M. M. A fuzzy model of optical density interval of originals and reproductions № 2 (72)
2014 Lohoida M. M.
Lutskiv M. M.
Імітаційна модель дискретного відтворення растрового елемента округлої форми № 1–2 (65–66)
2010 Lutskiv M. M.
Musiiovska M. M.
Моделювання і побудова характеристики покриття тональної шкали в короткій фарбодрукарській системі № 1 (51)
2009 Durniak B. V.
Khmelnytska I. M.
Lutskiv M. M.
Математична модель стрічкопровідної ділянки при нестаціонарному режимі роботи № 1 (49)
2009 Durniak B. V.
Khmelnytska I. M.
Lutskiv M. M.
Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи № 2 (50)
2008 Durniak B. V.
Khmelnytska I. M.
Lutskiv M. M.
Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки № 2 (48)
2001 Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Частотні характеристики фарбових груп друкарських машин № 37
2001 Dumanskyi I. B.
Lutskiv M. M.
Shablii I. V.
Розрахунок рельєфу фарби, створеного на накатних валиках № 37
2000 Lutskiv M. M.
Shablii I. V.
Модель розкочування і передачі фарби на стрічку при різних коефіцієнтах заповнення форми № 36
2000 Huk I. B.
Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Вплив коефіцієнта переносу фарби в розкочувальній фарбовій групі на її товщину на стрічці № 36
1999 Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп № 35
1999 Lutskiv M. M.
Zinenko R. H.
Вплив діаметрів валиків на динаміку розкочування фарби № 35
1998 Lutskiv M. M.
Pankiv V. F.
Verkhola M. I.
Послідовне з’єднання груп фарбових валиків з кратними діаметрами № 34
1998 Lutskiv M. M.
Shevchuk O. V.
Voloshchak I. A.
Дослідження динамічних властивостей моделі рулонної ротаційної машини № 34
1997 Lutskiv M. M.
Shchesiuk T. A.
Verkhola M. I.
Модель простого фарбового апарата № 32
1997 Khazaal A. A.
Lutskiv M. M.
Синтез багатомірної автономної системи суміщення фарб № 32
1996 Lutskiv M. M.
Petriv R. I.
Shulzhyk Yu. O.
Синтез систем приводки фарб з диференціюючим на інтервалі коригуючим пристроєм № 31
1996 Lutskiv M. M.
Shulzhyk Yu. O.
Математичні та структурні моделі приводки фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах № 31
1995 Lutskiv M. M.
Shevchuk O. V.
Багатополюсні моделі рулонних друкарських машин з пружними зв’язками № 30
1994 Lutskiv M. M.
Stasenko V. D.
Побудова перехідних процесів в шестиполюсних компонентах механічних систем № 29
1993 Khvedchyn Yu. Y.
Lutskiv M. M.
Maruniak Ya. S.
Petriv I. M.
Мікропроцесорна система управління переналагоджуванням брошурувально-палітурного устаткування № 28
1993 Lutskiv M. M. Моделі багатосекційної рулонної ротаційної машини за послідовними пружними валопроводами № 27
1989 Lutskiv M. M. Прості моделі багатодвигунних рулонних друкарських машин № 25
1988 Lutskiv M. M. Моделі динаміки рулонних ротаційних машин з пружними зв’язками № 24
1987 Lutskiv M. M.
Muzychyn O. E.
Математичні та структурні моделі процесу задруковування і позиціонування покрівного матеріалу на кришкоробній машині № 23
1986 Kril M. M.
Lutskiv M. M.
Maruniak Ya. S.
Petriv I. M.
Системи автоматизації переналадок потокових ліній № 22
1985 Lutskiv M. M.
Voloshchak I. A.
Аналіз моделей друкарської машини зі стабілізатором довжини паперової стрічки № 21
1984 Durniak B. V.
Lutskiv M. M.
Samborskyi S. I.
Електропривод рулонної друкарської машини з динамічним регулятором № 20
1983 Durniak B. V.
Lutskiv M. M.
Voloshchak I. A.
Аналіз спрощених моделей систем натягу паперової стрічки № 19
1982 Durniak B. V.
Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Voloshchak I. A.
Автоматичне регулювання намотки паперової стрічки № 18
1982 Lutskiv M. M.
Samborskyi S. I.
Управління на основі реальних похідних № 18
1980 Baranov V. T.
Lutskiv M. M.
Розвиток наукових досліджень у галузі автоматизації поліграфічного виробництва № 16
1980 Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Voloshchak I. A.
Асинхронний електропривод для поліграфічних машин повторно-короткочасного режиму роботи № 16
1979 Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Системи з диференціальним зворотним зв’язком № 15
1979 Lutskiv M. M.
Shot R. I.
Voloshchak I. A.
Дослідження процесу інтенсифікації сушіння корінців книжкових блоків № 15
1978 Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Системи з випереджувальним коригуванням і розділяючим пристроєм № 14
1978 Khomyk A. K.
Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Voloshchak I. A.
Безконтактна система програмного керування гальванолінією № 14
1977 Lutskiv M. M.
Strepko I. T.
Аналіз інваріантних систем із запізненням № 13
1976 Lutskiv M. M. Відпрацювання збурень у системах з компенсацією впливу запізнення № 12
1975 Lutskiv M. M. Лінійна система бокової приводки на тиристорах № 11
1974 Lutskiv M. M. Застосування узагальнених логарифмічних частотних характеристик для аналізу та синтезу систем із запізненням № 10
1973 Lutskiv M. M. Компенсаційна мостова схема для бокової приводки № 9
1972 Lutskiv M. M. Про застосування схеми компенсації впливу запізнення при регулюванні об’єктів з запізненням № 8
1971 Lutskiv M. M. Система регулювання подачі фарби з компенсацією запізнення № 7