Issue number 34 / 1998

Stetskiv O. P. Про нові вимоги до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Havenko S. F.
Nychka V. I.
Функціонування системи «виробнича логістика – контролінг» в умовах книжкового підприємства Read more
Petryk M. S. Частота зустрічі знаків в україномовних текстах Read more
Pashulia P. L.
Pavliuk I. M.
Чисельні методи розв’язування задач масопереносу при гетерогенному процесі Read more
Haniiev D. Kh.
Haniieva N. M.
Sysuiev D. A.
Деякі аспекти зниження трудомісткості виготовлення кольороподілених кольорокоректованих фотозображень Read more
Chornozubova N. A. Дослідження можливостей застосування комп’ютерних систем для виготовлення растрових фотоформ при відтворенні тонових зображень Read more
Kozak O. P.
Shybanov V. V.
Поляризаційні ефекти у фотополімеризаційноздатних матеріалах на основі полівінілового спирту Read more
Hrynkevych V. M.
Kravchuk V. A.
Shylov V. V.
Stelmakh O. H.
Динаміка сополіамідних насичених водою систем при виготовленні трафаретних друкарських форм Read more
Onyshchenko T. I. Вплив будови метакрилових олігомерів і мономерів на величину водопоглинання фотоотверджених матеріалів, використовуваних для виготовлення ОФДФ Read more
Kurman V. M. Дослідження сумісності компонентів фотополімеризаційноздатної композиції Read more
Klochai O. I. Дослідження впливу складу ФПК на фізико-механічні та електрофізичні показники шарів друкарських плат Read more
Humeniuk Z. M.
Onyshchenko T. I.
Вплив зовнішнього магнітного поля на процес полімеризації олігоуретанакрилатних композицій Read more
Bosak I. P.
Rum’yantsev Yu. M.
Дослідження копіювальних шарів для виготовлення шильдів Read more
Slotska L. S.
Zatserkovna R. S.
Калориметричні дослідження полімерних шарів для лазерного гравірування Read more
Bosak I. P.
Fito I. V.
Rum’yantsev Yu. M.
Taran T. V.
Вплив режимів оксидування на властивості алюмінію для шильдів Read more
Mirus O. L.
Taran T. V.
Підвищення тиражостійкості трафаретних друкарських форм Read more
Melnykov O. V. Вплив поліграфічної технології на якість цінних паперів Read more
Mirus O. L.
Slotska L. S.
Друкарсько-технічні властивості трафаретних фотополімерних друкарських форм Read more
Havenko S. F. Моделі одномірних і багатомірних функцій якості для оцінки книжкової продукції Read more
Koniukhova I. I.
Kulik L. Y.
Martyniuk M. S.
Дослідження міцності клейового безшвейного скріплення книжкових блоків Read more
Maik V. Z. Технологічні схеми тиснення фольгою без виготовлення штампів Read more
Harri L. M.
Khadzhynova S. Ye.
Lazarenko E. T.
Matiushova V. T.
Друкарсько-технічні властивості фотополімерних штемпелів Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Topolnytskyi P. V. Дослідження різального інструмента на зносостійкість Read more
Topolnytskyi P. V. Розрахунок геометричних параметрів лінійного різального інструмента Read more
Didych V. P. Визначення прискорень переднього поля зошита в циліндровій групі клапанного фальцапарата рулонної друкарської машини Read more
Didych V. P. Проектування циліндрової групи клапанних фальцапаратів рулонних друкарських машин Read more
Kuznetsov V. O. Зменшення динамічних навантажень у кривошипно-повзунних механізмах Read more
Knysh O. B. Особливості розрахунку дійсного кута різання при обробці корінця книжкового блока похилим віброножем Read more
Knysh O. B. Аналіз кінематичних параметрів процесу обробки поверхні корінця книжкового блока віброножем Read more
Kolomiiets A. B. Аналітичні дослідження кінематики процесу вібраційного різання Read more
Kolomiiets A. B. Експериментальні дослідження процесу різання книжкових блоків дискретно-дотичним способом Read more
Stakhiv R. B. Пристрій для перебазування книжкових блоків у машинах безвистійного тристороннього обрізування Read more
Nahorniuk S. O. Визначення швидкості подачі зошита у фальцювальний апарат другого поздовжнього згину Read more
Shustykevych A. I. Вплив жорсткості друкарського апарата на перепад тисків при друкуванні способом високого друку Read more
Stetsiv B. S. Методика аналізу кулачкових механізмів за профілями кулачків Read more
Mazurenko O. Yu. Синтез механізму повороту стола багатопозиційних автоматів Read more
Honcharuk O. S. До питання про створення верстата для ротаційного бігування упаковок Read more
Banakh Yu. O. Експериментальне дослідження процесу штанцювання на пресах тигельного типу з підвищеною точністю базування його робочих органів Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Dunets R. B. Алгоритм пошуку компонентів схем, які утворюють елементарні контури різної довжини Read more
Pankiv V. F. Синтез системи автоматичного керування загальною подачею фарби друкарських машин Read more
Khamula O. H.
Shablii I. V.
Про можливість використання лазера для визначення властивостей паперу Read more
Lutskiv M. M.
Pankiv V. F.
Verkhola M. I.
Послідовне з’єднання груп фарбових валиків з кратними діаметрами Read more
Kazmirovych O. R.
Kazmirovych R. V.
Аналіз похибок підрізки на формат стосів паперу для друку Read more
Shevchuk O. V. Багатополюсна модель стрічкопровідних систем рулонних друкарських машин Read more
Ovsiak V. K.
Voloshchak I. A.
Vozna M. A.
Мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини Read more
Verkhola M. I. Паралельне з’єднання валиків розкочувально-накатної групи фарбового апарата Read more
Vozna M. A. Математична модель алгоритму «поштовх вперед – поштовх назад» Read more
Kalytka M. I.
Zavhorodnia T. I.
Моделювання електромеханічних властивостей друкованого вуглеграфітового колектора Read more
Senkivskni Yu. V. Математичні моделі структур еталонних масивів САПР EMC Read more
Kazmirovych O. R. Математична модель алгоритму мікропроцесорної системи контролю правильності підбирання книжкових блоків Read more
Lutskiv M. M.
Shevchuk O. V.
Voloshchak I. A.
Дослідження динамічних властивостей моделі рулонної ротаційної машини Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ; КНИГОЗНАВСТВО

Lazanovskyi P. P. Економічне обгрунтування лізингу поліграфічної техніки Read more
Butryn M. L. Українська видавничо-книготорговельна бібліографія на початку XX століття (до 1917 р.) Read more
Stadnyk O. V. Навчальна книга Галичини другої половини XIX — початку XX ст. (видання та функціонування) Read more
Hlotova H. I. Соціологічні методи в системі маркетингових досліджень читацьких інтересів і купівельних запитів на книгу (за матеріалами конкретних соціологічних досліджень) Read more